Nhà Hàng Vua Cua

Snack da cá hồi
29.000₫/ bịch

> Giao nhanh 60 phút

Mì Ý Cua tay cầm
590.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
390.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cháo hải sản
255.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cháo bào ngư
450.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cua Cốm
1.100.000₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm Canada (con)
550.000₫/ con

> Giao nhanh 60 phút

Crawfish
290.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Răng Mực Cồ
169.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cồi sò điệp Nhật
495.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cá hồi fillet
250.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bò Fuji
450.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cá hồi sashimi
95.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bào Ngư Hàn Quốc
1.750.000₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

No image
65.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
99.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
99.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
65.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
195.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bún/ Mì Thêm
15.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Rau Lẩu Thêm
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Nước Lẩu Thái/Riêu Thêm
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây chiên
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Rau muống xào X.O
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
95.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bông cải xanh xào tỏi
75.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Xúc xích
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bắp Mỹ
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây bi
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Mì trộn bơ tỏi
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Trà táo xanh hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà vải hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Dâu Rừng Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Chanh Dây hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Trái Vải Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Dâu Rừng Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Chanh tươi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Dưa Hấu
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Chanh Dây
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Thơm
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Suối Danisa
25.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Sting
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Sprite
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Pepsi
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Fanta Orange
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Hà Lan
59.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Silver
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Nâu
35.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken
43.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken không độ
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Sapporo Silver
129.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Bạc
39.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Coronita Extra
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Corona Extra
85.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden Rosee
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden White
65.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Hạt Chia Thêm
10.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Muối tiêu lốt
18.500₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Xem Thực Đơn
Vua Cua Market
Snack da cá hồi
29.000₫/ bịch

> Giao nhanh 60 phút

Mì Ý Cua tay cầm
590.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Mì Ý Cua tay cầm
390.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cháo hải sản
255.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cháo bào ngư
450.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cua Cốm
1.100.000₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm Canada (con)
550.000₫/ con

> Giao nhanh 60 phút

Crawfish
290.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Răng Mực Cồ
169.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cồi sò điệp Nhật
495.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cá hồi fillet
250.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bò Fuji
450.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Cá hồi sashimi
95.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bào Ngư Hàn Quốc
1.750.000₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

No image
65.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
99.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
99.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
65.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
195.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bún/ Mì Thêm
15.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Rau Lẩu Thêm
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Nước Lẩu Thái/Riêu Thêm
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây chiên
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây chiên
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Rau muống xào X.O
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Rau muống xào X.O
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
95.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

No image
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bông cải xanh xào tỏi
75.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Xúc xích
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bắp Mỹ
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây bi
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Mì trộn bơ tỏi
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Trà táo xanh hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà vải hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Dâu Rừng Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Chanh Dây hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Trái Vải Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Dâu Rừng Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Chanh tươi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Dưa Hấu
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Chanh Dây
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Thơm
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Suối Danisa
25.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Sting
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Sprite
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Pepsi
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Fanta Orange
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Hà Lan
59.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Silver
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Nâu
35.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken
43.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken không độ
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Sapporo Silver
129.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Bạc
39.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Coronita Extra
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Corona Extra
85.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden Rosee
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden White
65.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Hạt Chia Thêm
10.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Muối tiêu lốt
18.500₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút