VUA DEAL 290k 3 Combo - 4 món no say Rẻ Vô Đối, chẳng thể "say no"!
phone icon

Vua Deal

Combo hải sản - 4 món no say
Đã bán: 702

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 1-2 người, chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: cua zon, tôm sú, ốc hương, ốc móng tay, bắp...

Đã bán: 207

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người, chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: cua zon, tôm sú, ốc hương, ốc móng tay, bắp...

Đã bán: 342

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 3-4 người chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: cua zon, tôm sú, ốc hương, ốc móng tay, bắp ...

Đã bán: 53

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 3-4 người chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: ngao 2 cồi, Tôm càng xanh, vẹm xanh, ốc móng...

Đã bán: 40

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: ngao 2 cồi, Tôm càng xanh, vẹm xanh, ốc móng...

Đã bán: 127

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 1-2 người chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: ngao 2 cồi, Tôm càng xanh, vẹm xanh, ốc móng...

Đã bán: 9

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 1-2 người chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Crawfish, vẹm xanh, ốc móng tay, nghêu, bắp mỹ.

Đã bán: 38

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Crawfish , vẹm xanh, ốc móng tay, nghêu, bắp...

Đã bán: 65

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 3-4 người chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Crawfish, vẹm xanh, ốc móng tay, nghêu, bắp mỹ

Đã bán: 1

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 1-2 người, chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Tôm mũ ni, Sò điệp, Tôm càng, ốc móng tay, ...

Đã bán: 0

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người, chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Tôm mũ ni, Sò điệp, Tôm càng, ốc móng tay, ...

Đã bán: 0

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 3-4 người, chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Tôm mũ ni, Sò điệp, Tôm càng, ốc móng tay, ...

Đã bán: 0

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 1-2 người, chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Chân cua tuyết, Cua zon, vẹm, răng mực, bắp...

Đã bán: 1

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người, chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Chân cua tuyết, Cua zon, vẹm, răng mực, bắp...

Đã bán: 0

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 3-4 người, chỉ có tại Vua Cua Bike, với 4 loại hải sản kết hợp với nhau: Chân cua tuyết, Cua zon, vẹm, răng mực, bắp...

Cbo tiết kiệm

Combo cho 2-4 người
Đã bán: 1176

Combo dành cho 2-3 người với thực đơn: 800g cua Y4 (chế biến 1 xốt) + 2 món ăn kèm tự chọn

Đã bán: 196

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 400g ốc hương thiên nhiên (chế biến xốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 80

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 500 gram tôm càng (chế biến xốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 94

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 1 phần tôm sú tươi ngon (chế biến sốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 72

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 2 con tôm hùm canada (chế biến sốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 51

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người bao gồm: 300gr crawfish + 6 con tôm sú quảng canh + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 23

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người bao gồm: 4 con bào ngư + 3 con tôm càng lớn + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 52

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người bao gồm: 1 con cua Cà Mau + 500gram tôm sú, vẹm và 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 123

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2 - 3 người bao gồm: 2 con cua Cà Mau + 3 con tôm càng lớn

Đã bán: 125

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 2 con cua đầy gạch (chế biến sốt) + 2 món ăn kèm chắc bụng

Đã bán: 406

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 800g cua zon + 2 món ăn kèm chắc bụng.

Đã bán: 71

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 800g cua Y3 + 2 món ăn kèm chắc bụng.

Đã bán: 29

Combo hải sản siêu rẻ dành cho 2-3 người với: 500gr crawfish (chế biến xốt) + 2 món ăn kèm

Đã bán: 18

Combo dành cho 2-3 người với thực đơn: 700g ghẹ (chế biến 1 xốt) + 2 món ăn kèm tự chọn

Cbo cá mập

Cobo cho 6-8 người
Đã bán: 334

SIÊU ƯU ĐÃI cho nhóm 6-8 người với 1.5 kg cua Y4 Cà Mau chính gốc, kèm bắp Mỹ & xúc xích, chế biến miễn phí 1 loại sốt độc quyền

Đã bán: 28

SIÊU ƯU ĐÃI cho nhóm 6-8 người với 1,2 kg crawfish chất lượng, kèm bắp Mỹ & xúc xích, chế biến miễn phí 1 loại xốt độc quyền

Đã bán: 16

Combo đặc biệt được định lượng phù hợp cho nhóm từ 6 - 8 người: gồm 1 kg tôm sú trong mỗi combo, cùng bắp Mỹ và xúc xích. Chế biến miễn phí với các...

Đã bán: 4

SIÊU ƯU ĐÃI cho nhóm 6-8 người với 1kg ghẹ, kèm bắp Mỹ & xúc xích.

Để lại email để đăng ký nhận khuyến mãi nhé!
Vua Cua đang ở rất gần bạn đấy!
facebook facebook facebook facebook
Hãy kết nối & sẻ chia với chúng tôi nhé!